شما اینجا هستید:   صفحه اصلي

مقدمه:
همانند ساير عرصه‌ها، اینترنت در عرصه های آموزشی نیز چالش های جدیدی را ایجاد کرده است. قابلیت توسعه سريع، به اشتراک گذاري دانش و محتوای آموزشی با حداقل هزینه، استقلال يادگيري از مکان و زمان و از همه مهمتر، محوريت يادگيرنده از مختصات توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات در آموزش است.
اگر به دنبال محلی مناسب برای ادامه‌ تحصیل می‌گردید، کارشناسان می‌گویند بهترین محل تحصیل دانشگاهی است که شما را به هدفتان می‌رساند ... حتی اگر از آن‌ دور باشید.
 در تعريف آموزش الكترونيكي آمده است: " یادگیری الکترونیکی فرایند یادگیری موثر است که شامل محتوایی که به صورت دیجیتالی ارائه می شود، حمایت از فراگيران و سایر خدمات آموزشی می باشد".
يكي از رويکردهاي اصلي آموزش الکترونيکی، آموزش ترکيبي (Blended Education) به معني به‌کارگيري بيش از يك رسانه در امر آموزش است. با اين روش، آموزش الکترونيکی جايگزين آموزش کنوني نمي‌شود، بلكه آن را تکميل مي‌کند. هرچند که در بسياري از موارد آموزش الکترونيکی به‌تنهايي مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي آموزشي باشد.
در اجراي پروژه‌هاي آموزش الكترونيكي غالبا چهار رويكرد مطرح بوده است: رويكرد الکترونیکی، رويكرد مدیریتی، رويكرد مبتنی بر نیازها و رويكرد مبتنی بر یادگیری. مطالعات نشان داده اند كه اتخاذ تنها يك رويكرد باعث شكست بسياري از پروژهها در زمينه آموزش الكترونيكي بوده است. مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز تلفيقي از چهار رويكرد فوق را در اجراي پرو‍ژه آموزش الكترونيكي خود به كار گرفته است.
همچنين با توجه به نقش اساسي كه تعاملات بين فردي در رشته هاي علوم پزشكي ايفا مي كند، جايگزيني كامل شيوه آموزش سنتي چهره به چهره با شيوه يادگيري الكترونيكي مقبول نمي باشد. لذا شيوه يادگيري تركيبي(blended learning ) در اين دانشگاه به كار گرفته خواهد شد
0034898