شنبه 7 آذر 1394 - 16 صفر 1437
 آخرین اخبار

ارسال لیست دانشجویان

اساتید محترم جهت ارسال لیست دانشجویان برای یک درس لطفاً فایل اکسل زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل به مرکز مطالعات ارسال نمایند.

گواهی شرکت در کارگاه آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کارگاه آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی روز پنجشنبه تاریخ 22/8/93 می رساند گواهی شرکت در کارگاه آماده تحویل م ...

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

به اطلاع ثبت نام کنندگان در کارگاه "آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی" می رساند ، این کارگاه روز پنج شنبه مورخه 22/8/93 از ساعت 30/8 صبح در س ...

برگزاری آزمونهای الکترونیکی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

به اطلاع می رساند واحد آموزش الکترونیکی این مرکز با تجربیات سالهای گذشته و در اختیار داشتن سامانه یادگیری الکترونیکی و انجام عملی آموزشها و آزمونهای ...

کارگاههای آموزش الکترونیکی برای 6 ماهه دوم سال 94

کارگاههای آموزش الکترونیکی این مرکز در سال 94 به شرح ذیل می باشد. همکاران متقاضی شرکت در کارگاهها می توانند جهت ثبت نام در کارگاهها با شماره تلفن 3336 ...
آرشیو