چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
  دانلود نرم افزار

برای اجرای و مشاهده کلاس مجازی و محتواهای آموزشی موجود بر روی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی به نرم افزارهایی نیاز دارید که می توانید از لینکهای زیر دریافت و بر روی رایانه خود نصب نمایید.