جمعه 31 شهريور 1396 - 01 محرم 1439
  همایشها
عنوان  تاریخ برگزاری
 هفتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی
 6-4 آذزماه 1393