چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 135
ديروز : 85
ماه : 135
 
  برچسب شده با EDC
مطالب/ قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      دفتر مشاوره آموزش مجازی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز آماده ارائه خدمات به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشد.
دوشنبه 23 مرداد 1396