جمعه 4 خرداد 1397 -
  دانلود نرم افزار

برای اجرای و مشاهده کلاس مجازی و محتواهای آموزشی موجود بر روی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی به نرم افزارهایی نیاز دارید که می توانید از لینکهای زیر دریافت و بر روی رایانه خود نصب نمایید.