جمعه 4 خرداد 1397 -
  کارگاههای در حال اجرا

جدول کارگاههای آموزش الکترونیکی این مرکز برای  سال 96 به شرح ذیل می باشد. همکاران متقاضی شرکت در کارگاهها می توانند جهت ثبت نام در کارگاهها با شماره تلفن 33362700 داخلی 283و 300 واحد آموزش الکترونیکی تماس حاصل نمایید.

ردیف

عنوان کارگاه

مدت زمان کارگاه

1

آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

یک روز

2

تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Ispring presenter

یک روز

3

طراحی آزمونهای الکترونیکی

یک روز

4

تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Camtasia Studio

مدت روز